Các chỉ báo kỹ thuật được chia thành bốn loại chính: chỉ báo xu hướng, chỉ báo động lượng, chỉ báo biến động và chỉ báo khối lượng. Chỉ báo xu hướng giúp đo lường hướng đi và sức mạnh của xu hướng hiện tại, chỉ báo động lượng xác định tốc độ và sự thay đổi của giá, chỉ báo biến động đo lường sự dao động của giá bất kể hướng, và chỉ báo khối lượng đánh giá sức mạnh của xu hướng dựa trên khối lượng giao dịch. Việc hiểu và áp dụng các chỉ báo kỹ thuật này không chỉ giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn mà còn giúp bạn tự tin hơn khi tham gia vào thị trường chứng khoán.
Trong Phần II của loạt bài viết về các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa của chúng, QM Capital tập trung vào hai loại chỉ báo quan trọng: chỉ báo biến động và chỉ báo khối lượng. Các chỉ báo này giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sự biến động của giá và khối lượng giao dịch, hai yếu tố chính giúp các nhà đầu tư và nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động thái của thị trường.
Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ quan trọng giúp các nhà đầu tư phân tích xu hướng, động lượng của giá cổ phiếu. Dù được xây dựng dựa trên các công thức toán học đơn giản hay phức tạp, các chỉ báo kỹ thuật thường được thể hiện dưới dạng các đường, các vùng trên hoặc dưới biểu đồ giá. Chúng cung cấp góc nhìn tổng quát về sức mạnh và hướng đi của giá trong quá khứ và hiện tại, từ đó giúp dự đoán các khả năng biến động trong tương lai gần. Việc hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng các loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau sẽ giúp ích rất nhiều cho việc ra quyết định đầu tư, giao dịch một cách chính xác và kịp thời hơn.
Lĩnh vực phân tích kỹ thuật rất rộng và có hàng trăm chỉ báo bạn có thể sử dụng. Trong bài viết này, QM Capital sẽ xem xét Chỉ báo dao động giá không theo xu hướng (DPO), một trong những chỉ báo tốt nhất nếu bạn muốn loại bỏ ảnh hưởng của biến động giá.
Đường trung bình trượt gia quyền khối lượng (VWMA) là một loại MA tập trung nhiều hơn vào các mức giá cụ thể. Nhưng chỉ báo VWMA là gì? Trong bài viết này, QM Capital sẽ khám phá và xem xét một số ví dụ về cách bạn có thể sử dụng nó trong giao dịch của mình.
Đường TRIMA (Triangular Moving Average) hay đường trung bình tam giác là một loại đường trung bình động được tính toán bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó xác định giá trung bình của các giá trị trung bình đó. TRIMA thường được sử dụng để xác định xu hướng giá dài hạn và giúp loại bỏ nhiễu giá ngắn hạn.
Chỉ báo Zero Lag Moving Average (ZLMA) là một dạng trung bình di động trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó được thiết kế để giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn độ trễ (lag) thường xuyên xuất hiện trong các trung bình di động thông thường. Điều này làm cho ZLMA phản ánh thay đổi giá cả nhanh chóng hơn và giúp nhận biết xu hướng gần đây hơn.
Median là một thuật ngữ thống kê thường được sử dụng trong chứng khoán để đề cập đến giá trị ở vị trí giữa của một tập hợp dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Nó là giá trị mà chia dữ liệu thành hai phần bằng nhau: một nửa các giá trị thấp hơn nó và một nửa các giá trị cao hơn nó. Median thường được sử dụng để xác định giá trung bình trong trường hợp có sự biến động cao hoặc sự tập trung của dữ liệu. Nó cung cấp một cái nhìn khác về giá trị trung bình so với Mean (trung bình cộng).
Rolling Skew là một chỉ báo sử dụng để đo lường mức độ đối xứng hoặc lệch của phân phối giá đóng cửa (close) trong một khoảng thời gian cuộn chảy (rolling period). Chỉ báo này giúp xác định xem giá có xu hướng lệch về một hướng (lệch phải hoặc lệch trái) so với phân phối chuẩn hay không.
Rolling Standard Deviation là một chỉ báo sử dụng để đo lường sự biến động của giá đóng cửa (close) của một tài sản trong một khoảng thời gian cuộn chảy (rolling period). Chỉ báo này đo lường mức độ phân tán của giá trị close và thường được sử dụng để đánh giá sự biến động của giá trị tài sản.
"Think or Swim Standard Deviation All" là một chỉ báo hoặc công cụ trong nền tảng giao dịch chứng khoán được gọi là ThinkOrSwim (TOS). ThinkOrSwim là một nền tảng giao dịch phổ biến được phát triển bởi TD Ameritrade, cung cấp nhiều tính năng và công cụ phân tích cho người giao dịch chứng khoán.
Z-score, còn được gọi là điểm chuẩn, là một đo lường thống kê giúp chúng ta hiểu cách một điểm dữ liệu tương quan với giá trị trung bình (mean) của một nhóm dữ liệu. Nó đo lường sự khác biệt giữa một điểm dữ liệu cụ thể và giá trị trung bình, được đo bằng đơn vị độ lệch chuẩn.
Rolling Mean Absolute Deviation (MAD) là một chỉ báo tính toán độ lệch tuyệt đối trung bình của giá đóng cửa (close) trong một khoảng thời gian cuộn chảy (rolling period). Chỉ báo này giúp đo lường sự biến động của giá trong một khoảng thời gian cụ thể và thường được sử dụng để đánh giá mức độ biến động của thị trường.
Chỉ báo Vortex là một công cụ giúp đo lường và theo dõi sự biến động của thị trường, cụ thể là sự biến động tích cực và tiêu cực của xu hướng giá. Được phát triển bởi Etienne Botes và Douglas Siepman vào những năm 2000, chỉ báo này giúp nhà giao dịch xác định sự thay đổi trong xu hướng và các cơ hội giao dịch liên quan đến việc đoán đoán xu hướng tích cực và tiêu cực.
Chỉ báo Vertical Horizontal Filter (VHF) là một công cụ giúp xác định xem thị trường đang trong giai đoạn diễn biến theo xu hướng (trending) hay trong giai đoạn diễn biến theo bề ngang (ranging). Được phát triển bởi Adam White, chỉ báo này có mục tiêu xác định xu hướng hiện tại của thị trường dựa trên tỉ lệ giữa biến đổi giá cả trong một khoảng thời gian cố định và biến đổi giá cả trung bình trong khoảng thời gian dài hơn.
Chỉ báo Parabolic Stop and Reverse (PSAR), còn được gọi là Parabolic SAR (Stop and Reverse), là một chỉ báo cho biết xu hướng đảo chiều của thị trường. Chỉ báo này được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng J. Welles Wilder trong cuốn sách “Khái niệm mới trong các hệ thống giao dịch kỹ thuật” của ông.
Chande Kroll Stop (CKSP) là một chỉ báo theo dõi xu hướng được mô tả trong cuốn sách "The New Technical Trader" của Tushar Chande và Stanley Kroll. Chỉ báo này được sử dụng để xác định điểm dừng trong giao dịch bằng cách tính toán giá trị trung bình của phạm vi biến động thị trường gần đây, được biết đến là Average True Range (ATR)
video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!